top of page

TU JA M’ENTENS

Lletra i Música: David Serra

 

Una paraula i moltes més

diuen tantes coses

unes molt, unes altres res

jo és que no sé explicar-me

encara no hi après.

 

Mirem de lluny, mirem d’aprop,

mire’m d’allà on tu vulguis

ara mateix tenc s’impressió

de que no sé explicar-me com tu vols

no se fer-me entendre, tu tens raó

i jo no.

 

Jo no som cap llibre obert

ni tan bo ni clar com s’aigua

som sa pedra d’un torrent

per on no hi passa sa corrent,

tu ja m’entens.

Jo no som cap llibre obert

ni tan bo ni clar com s’aigua

som sa boira que amb es vent

desapareix rápidament,

tu ja m’entens.

 

Vaig per amunt i al capdavall

qui no té cap té cames,

com sempre es dos tantes vegades

acabarem tirant-mos per ses murades avall…

 

I si guanyam o si perdem

això ho sabran es frares,

és evident que si no ho feim

mos quedarem amb ganes d’haver-ho fet,

no sé si m’explic, no sé si m’entens,

jo crec que sí…

 

 

bottom of page