top of page

L’HORT

Lletra: Marià Villangómez / Música: Joan Barbé

(Del poema "L'hort" d'en M. Villangómez)


Sol post. El vespre davalla
damunt el camp pla i obert.
L’hort és més tendre i més verd.
Encara el pagès treballa.


El reflex d’un reguerol.
L’infant torna amb la porcella
i l’al.lota amb la vedella
pel pacífic corriol.


La sínia es queixa, cansada,
i al safareig cau el broll
amb un alegre soroll
que emplena l’hora callada.


L’era amb els daurats pallers,
la casa cúbica i blanca,
les dacseres de la tanca
i el racó dels tarongers.


I l’hortolana disposa,
sota el parral, la frecor
de l’aromàtic meló
i la síndria verda i rosa.


La sínia es queixa, cansada,
i al safareig cau el broll
amb un alegre soroll
que emplena l’hora callada.

bottom of page