top of page

BALL PAGÈS

 

(Lletra: M. Villangómez / Música: J. Barbé)

 

Pes febrer, quan canvia

flor per fulla s'ametller,


i es Pla Roig, amb nova brulla,


de roig torna verd.

 

Se'n va a ballar es jovent,

alegre de cel i vent.


Es tambor ja fan sonar,


sa flaüta ja se sent.

 

A ballar,
entre es vent, sota el cel.

A ballar
es fadrins de Sant Miquel!


 

Com una era hi ha davall,


i allí, a la tarda, és es ball.

A ballar, mentre es sol

brilla al cel. La nit no espera!

 

I modesta, s'al.lota avança,

volta el jove aquesta dansa


de tots es bots que sap fer.


No ballar no pot ser.


 

A ballar,
entre es vent, sota el cel,

A ballar
es fadrins de Sant Miquel!


bottom of page